- / SPORT.RU ֧ԧէߧ ٧ѧӧ֧ڧݧ 3- ܧӧѧݧڧڧܧѧڧߧߧ ѧߧ ڧԧ ӧ, ܧ ڧߧק ݧ֧էڧ ֧٧ݧѧ:

ڧԧ ӧ

 

3- ܧӧѧݧڧڧܧѧڧߧߧ ѧߧ

 

ӧ֧ߧ ާѧ

 

 

" " (ԧѧݧڧ) - "" (ѧߧڧ) - 2:1 (1:1)

 

ݧ: 0:1 C  ڧݧ֧ (28),  1:1 C ѧ٧ (45),  2:1 C ڧѧԧ ѧاڧߧ (76).

 

" ": ڧݧ, ڧѧ, ߧէѧէ, ߧէ֧, . , ѧ֧ߧ (ڧѧԧ ѧاڧߧ, 67), ֧ߧէ֧ (ܧѧߧ, 46), ֧ߧѧ (ݧڧާڧ, 79), ݧ է, ߧ ڧݧӧ, ѧ٧.

 

"": . ֧ߧ֧, ݧԧ, ڧۧ, , ݧҧ (ߧ֧, 80), ٧ܧӧ, ڧݧ֧ (M. Albrechtsen, 46), ѧѧ, , ݧ֧, ӧ, ԧҧ (ѧݧѧާ, 61).

 

֧է֧اէ֧ߧڧ: ӧ (22), ڧݧ֧ (23), ܧѧߧ (90).

 

4 ѧӧԧ 2011. ڧާѧѧۧߧ

 

ѧէڧ: "ߧ ߧڧܧ֧". 23:15.

 

ݧѧӧߧ է: ڧѧ ڧӧ֧ݧ (ڧէ֧ݧѧߧէ)

 

֧ӧ ާѧ 0:0

 

 

"" (ӧڧ) - "" (ݧӧ֧ߧڧ) - 3:2 (1:0)

 

ݧ: 1:0 C ѧѧ٧ڧ (18),  2:0 C ѧѧ٧ڧ (46),  2:1 C ڧ (54),  2:2 C ӧڧ (59),  3:2 C ѧѧ٧ڧ (69, ֧ߧѧݧ).

 

"": ߧӧѧݧ, .ߧӧѧݧ, . ѧߧ֧ (ԧݧ, 82), ݧ֧ߧ֧, ѧԧ֧֧ۧ, ݧۧ, , ֧ӧѧ, ߧ٧ӧڧ, ѧѧ٧ڧ (, , 88), , ڧߧ (է, 52).

 

"" : ٧ѧۧڧ, ѧէڧܧӧܧ (ާڧݧߧڧ, 87), ߧէا֧ݧܧӧڧ, ѧݧܧڧ, ڧ, ݧڧߧѧ, ѧէۧܧ, ާݧѧէڧ, ӧ֧ڧ (٧ڧ, 75), ڧߧ (ѧݧ֧ߧڧ, 56), ӧڧ.

 

֧է֧اէ֧ߧڧ: ѧէۧܧ (5), ڧߧ (7), . ߧӧѧݧ (40), ݧڧߧѧ (57), ߧէا֧ݧܧӧڧ (69), ٧ڧ (88), ߧ٧ӧڧ (89), . ֧ӧѧ (90).

 

էѧݧ֧ߧڧ:  . ߧӧѧݧ (50), ߧէا֧ݧܧӧڧ (72).

 

4 ѧӧԧ 2011. ֧ߧ

 

ѧէڧ: "ѧߧ ". 23:05

 

ݧѧӧߧ է: ݧ֧ܧ֧ ܧ (ܧӧ, ڧ)

 

֧ӧ ާѧ: 1:1

 

 

"" (ߧڧ ֧֧ԧӧڧߧ) - "" (֧ڧ) - 0:2 (0:2)

 

ݧ: 0:1 C ӧ֧ (20),  0:2 C ѧ֧ۧӧܧ (36).

 

"": ѧާ٧ڧ, ֧ݧ֧ӧڧ, ݧѧ, ӧѧ, ާ, ֧ѧߧӧڧ (ѧܧާڧ, 79), ѧߧէاڧ, ֧ӧڧ (ѧߧէ٧ڧ, 69), ݧڧ (֧ҧڧߧ, 58), ѧܧڧ, ҧ.

 

"": ݧѧا֧, ڧէݧڧܧ, ѧҧ֧, ا֧ܧ, ԧѧ, ѧާڧ, ѧ֧, ѧ֧ۧӧܧ (ҧ֧ߧ, 83), ֧, ѧէݧ֧ (ѧ֧, 57), ӧ֧ (֧ڧ, 64).

 

֧է֧اէ֧ߧڧ: ѧߧէ٧ڧ (18), ֧ݧ֧ӧڧ (33), ѧ֧ۧӧܧ (34), ڧէݧڧܧ (78), ѧܧڧ (82), ҧ֧ߧ (88).

 

էѧݧ֧ߧڧ: ֧ݧ֧ӧڧ (52).

 

4 ѧӧԧ 2011. ѧѧ֧ӧ

 

ѧէڧ: "ڧ ֧ѧӧڧ ѧ - ֧ӧ". 23:00

 

ݧѧӧߧ է: ѧܧڧ ѧܧڧ (ܧӧ, ڧ)

 

֧ӧ ާѧ: 0:5

 

 

"" (ݧѧߧէڧ) - "" (֧ߧԧڧ) - 4:1 (2:0)

 

ݧ: 1:0 C ڧӧ֧ߧ (34),  2:0 C ڧӧ֧ߧ (45),  3:0 C  ѧۧӧ֧ (50),  4:0 C ܧѧ֧ (75),  4:1 C է (89).

 

"": ֧ݧݧ, ߧ, ѧڧ (֧ާڧݧ, 46), ѧܧԧ, ѧۧӧ֧ (ܧѧ֧, 63), ڧӧ֧ߧ, ӧ֧, . ֧ۧߧէا֧, ݧ, ֧ާݧ, ݧݧڧ (ѧ, 13).

 

"": ֧ߧߧܧ, T. ڧ֧, ԧ֧, ڧݧ, ѧݧ, ڧ֧ܧ, է, ѧ, ѧԧѧݧէ (. ֧, 55), T. ֧ݧ֧, ڧ (ߧӧѧ, 79).

 

֧է֧اէ֧ߧڧ: ԧ֧ (9), ѧ (28).

 

4 ѧӧԧ 2011. էڧߧҧ

 

ѧէڧ: "ѧۧߧܧѧ". 22:45

 

ݧѧӧߧ է: ҧ֧ ѧݧ֧ (ѧӧڧ, ݧ)

 

֧ӧ ާѧ: 1:1

 

 

"-" (ݧѧߧէڧ) - "" (ܧѧڧߧ) - 1:3 (0:1)

 

ݧ: 0:1 C ֧ߧ֧ (22),  1:1 C ѧܧާڧݧݧѧ (57),  1:2 C էҧ (64),  1:3 C ڧܧ (83).

 

"-": էا֧, ݧ, ѧܧާڧݧݧѧ (֧ߧߧ, 69), ֧ߧէ֧, ѧݧܧ֧, էݧ (ݧ, 23), ֧ާڧߧԧѧ, ۧ (, 61), ѧܧ, ѧܧڧݧݧѧ, ӧ֧ߧѧ.

 

"": ݧާѧ, ާ֧, ڧܧ, ڧݧ֧ӧڧ, ֧է֧ܧڧ, ܧѧ, էҧ, ݧӧ֧ (ߧܧ, 55), ֧֧ (ѧܧ֧, 76), ѧߧ, ֧ߧ֧ (ѧ֧ܧ, 68).

 

֧է֧اէ֧ߧڧ: ֧ߧ֧ (31), ѧܧ (36), ѧܧާڧݧݧѧ (37), ڧݧ֧ӧڧ (54), ߧܧ (87).

 

4 ѧӧԧ 2011. ҧݧڧ

 

ѧէڧ: "ѧݧݧѧ". 22:45

 

ݧѧӧߧ է: ӧڧէڧ ѧ֧ԧѧ (ѧ, ާߧڧ)

 

֧ӧ ާѧ: 0:2

 

 

"" (ߧԧݧڧ) - "" (ӧѧڧ) - 2:0 (1:0)

 

ݧ: 1:0 C ߧէ اߧ (19),  2:0 C . ֧ (56, ֧ߧѧݧ).

 

"": ӧѧ֧, . , ֧ߧէ֧, ѧߧԧ֧ݧѧߧ, ڧڧ, , . ֧, ֧ާ (ڧԧԧ, 81), . ѧ (ѧѧާ, 89), ѧާ (֧ާҧ֧ݧ, 76), ߧէ اߧ.

 

"": ܧӧڧ, ڧݧӧڧ, ڧէڧ, ڧاѧߧѧ, ѧڧ, ֧, ڧާڧ, Budisa, ڧѧڧ (ѧڧ, 75), ѧѧҧѧ (ҧڧݧڧߧӧڧ, 61), (اէѧ, 83).

 

֧է֧اէ֧ߧڧ: ѧѧҧѧ (44), ڧէڧ (56), ߧէ اߧ (59), . ֧ (84), ڧԧԧ (87), ѧڧ (88), ѧڧ (89).

 

4 ѧӧԧ 2011. ߧէ

 

ѧէڧ: "ۧӧ֧ ֧է". 22:30

 

ݧѧӧߧ է: ֧֧ۧ ާ֧ ѧ (ڧѧҧ, ԧѧݧڧ)

 

֧ӧ ާѧ: 0:0

 

 

" " (֧ڧ) - (ڧէ֧ݧѧߧէ) - 1:1 (0:1)

 

ݧ: 0:1 C ֧ߧ (45),  1:1 C ܧ (80).

 

" ": ڧ, ӧѧ (ݧ, 59), ҧݧߧܧ, ֧ߧ֧, ѧݧڧ (ڧ, 13), ӧѧڧ, ܧ, ѧӧݧڧ, ڧѧ, ѧߧ֧ (֧ߧѧ, 87), ѧѧ.

 

: ݧӧѧѧէ, ۧѧߧէ֧, ڧԧ֧ӧ֧, ѧ֧ݧݧڧ, ݧ֧, ѧ֧ߧ, ݧާѧ (ڧ, 66), ݧ (ѧݧܧ֧ߧҧ, 77), ۧާѧߧ (էާߧէ, 71), ֧ߧ, ֧ߧҧݧ.

 

֧է֧اէ֧ߧڧ: ڧԧ֧ӧ֧ (18), ֧ߧҧݧ (22), ӧѧڧ (64), ֧ߧѧ (89).

 

4 ѧӧԧ 2011. ҧݧߧ֧-ߧѧ-ڧ

 

ѧէڧ: "ѧߧ ֧ߧ - ֧ݧߧڧ". 22:30

 

ݧѧӧߧ է: ڧܧ ӧ֧ (է֧, ܧѧڧߧ)

 

֧ӧ ާѧ: 0:2

 

 

" " (֧ҧڧ) - "" (ѧӧڧ) - 7:0 (4:0)

 

ݧ: 1:0 C ѧڧߧ֧ (13, ѧӧԧ),  2:0 C ѧݧէا֧ӧڧ (23),  3:0 C ѧ٧ӧڧ (26),  4:0 C (41),  5:0 C ѧݧէا֧ӧڧ (53),  6:0 C ާҧ (60),  7:0 C (75).

 

" ": ѧۧܧӧڧ, , ѧ٧ӧڧ, ڧۧݧӧڧ, ڧ, ڧܧڧ, ֧ߧէ֧ (ߧܧӧڧ, 67), ڧݧڧ, ӧѧ֧ӧڧ (ڧ, 62), ڧާڧڧ֧ӧڧ, ѧݧէا֧ӧڧ (ާҧ , 57).

 

"": ݧѧ, ڧߧܧ (ҧէݧѧڧ, 74), ѧۧ٧ѧߧ, ڧҧѧާ, ߧڧܧ (ܧڧߧ, 80), ާѧ֧, ѧӧ֧ߧܧӧ, ܧ, ѧҧӧ, ԧڧ, ѧڧߧ֧ (ѧߧ, 46).

 

֧է֧اէ֧ߧڧ: ާѧ֧ (27), ѧߧ (48), ԧڧ (51), ѧۧ٧ѧߧ (65), ڧҧѧާ (74), ڧۧݧӧڧ (89).

 

4 ѧӧԧ 2011. ֧ݧԧѧ

 

ѧէڧ: "ӧ֧ߧ ӧ֧٧է". 22:30

 

ݧѧӧߧ է: էէ ܧܧ (ާ֧, ѧߧڧ)

 

֧ӧ ާѧ: 2:1

 

(֧ڧ) - "" (ӧ֧ԧڧ) - 3:0 (1:0)

 

ݧ: :0 C ڧ֧ۧڧߧ (45),  2:0 C ѧߧѧڧѧէڧ  (49),  3:0 C ѧܧڧ (58).

 

: ֧ڧ, ڧߧ, ѧݧ֧٧ѧ , ڧڧݧݧ, , ӧڧ  (֧ԧڧѧէڧ, 61), ѧڧ ֧֧ (ߧ֧ѧ ڧܧ, 79), , ѧܧڧ, ڧ֧ۧڧߧ (ҧ֧, 69), ѧߧѧڧѧէڧ .

 

"": ڧ֧ݧ, , էӧڧ (֧ۧԧ, 46), ѧߧߧҧ֧, ѧۧڧ (ڧݧ֧, 73), ԧէ (ѧ֧ѧ, 60), է ѧߧ, ֧ݧݧ, ֧, ڧߧԧ, ߧ.

 

֧է֧اէ֧ߧڧ: ֧ݧݧ (67).

 

4 ѧӧԧ 2011. ѧݧߧڧܧ

 

ѧէڧ: "ާҧ". 22:00

 

ݧѧӧߧ է: ڧ ӧ֧ (ߧڧ)

 

֧ӧ ާѧ: 2:0

 

 

"" (ѧܧ֧էߧڧ) - "" (ڧ) - 1:2 (0:0)

 

ݧ: 0:1 C ֧٧֧ (50),  0:2 C ڧӧѧ (64),  1:2 C ާҧ֧ (87).

 

"": ާڧڧ֧ӧܧ, ֧ݧܧܧ, ۧڧ, ާҧ֧, ԧէѧߧӧڧ (֧ܧܧ, 73), ѧߧ֧ӧܧ, էӧܧ, . ѧ٧ѧ֧ӧܧ, ѧ֧ӧܧ (ݧڧԧ, 76), ֧ӧڧ, ֧ݧܧܧ (ڧ֧ӧܧ, 70).

 

"": ӧѧߧܧ, ѧߧڧڧ, ѧҧѧ, ܧ֧ݧ, . ߧէڧ, ѧҧէ (ߧԧ֧ݧ, 72), . ݧڧ, ܧܧѧ, ֧٧֧, ڧӧѧ, ڧ֧ӧڧ (ѧܧڧߧ, 57).

 

֧է֧اէ֧ߧڧ: ѧҧէ (19), ֧ӧڧ (24), ֧٧֧ (50), ާҧ֧ (60), ާڧڧ֧ӧܧ (61), ѧߧ֧ӧܧ (90).

 

4 ѧӧԧ 2011. ܧ

 

ѧէڧ: "ڧݧڧ 2 ֧ߧ". 22:00

 

ݧѧӧߧ է: ڧܧݧѧ էѧߧ (ݧԧѧڧ)

 

֧ӧ ާѧ: 2:0

 

 

"" (֧ڧ) - "" (ܧ֧ާҧ) - 3:0 (1:0)

 

ݧ: 1:0 C ѧڧ (30),  2:0 C  Z. Szelesi (57),  3:0 C ݧѧܧڧ (83).

 

"" : ѧ֧, . ٧֧ݧڧ, ѧߧܧѧ, ݧ֧اѧ, ֧ާҧ (ݧѧܧڧ, 46), ѧҧ, . ݧӧѧ֧, ܧ (. ֧٧ܧ, 46), , ѧѧէܧѧ (. ܧѧ, 75), ѧڧ, ߧ.

 

"": ֧ҧ֧, . ѧڧ (ڧҧ֧ۧ, 78), ֧ާ֧, էڧԧ֧, ڧܧ (ѧߧ٧ߧ, 64), , ߧڧ, ڧߧ٧ڧԧ֧, ֧ҧ֧, ֧ߧ, ѧ (May, 85).

 

֧է֧اէ֧ߧڧ: Piskor (25)

 

4 ѧӧԧ 2011. ݧ

 

ѧէڧ: "ѧߧ֧ѧݧڧ". 22:00

 

ݧѧӧߧ է: ާѧ ާڧѧߧ (ާ֧ߧڧ)

 

֧ӧ ާѧ:3:0

 

 

" " (ڧէ֧ݧѧߧէ) - "" (ڧ) - 1:0 (0:0)

 

ݧ: 1:0 C ֧֧ۧ (53).

 

" ": ڧߧ, ֧֧ۧ, , ާާ (֧ݧէ֧, 32), ֧ӧڧ, ѧէѧӧݧ֧ӧڧ (֧, 77), ާާ֧, ֧, ڧ֧ߧ (ӧ֧, 72), ֧ԧ, ߧ.

 

"": ا֧էاѧݧڧէ֧, ݧ֧ѧߧէ (ѧ֧ܧ, 79), ӧѧѧ, ֧ (ѧԧѧܧ, 46), ߧէاڧ, ֧ѧߧէ, ٧, ݧѧҧ, . ѧݧѧڧ, ڧ (ѧڧ, 88), ѧէڧ.

 

֧է֧اէ֧ߧڧ: ݧ֧ѧߧէ (8), ֧ (12), ֧ԧ (19), ֧ (43), ާާ֧ (50), ݧѧҧ (64), ڧ (88).

 

4 ѧӧԧ 2011. ѧѧԧ

 

ѧէڧ: "ڧ֧". 22:00

 

ݧѧӧߧ է: ѧܧ (ѧߧ-֧ߧ֧, ѧݧ)

 

֧ӧ ާѧ: 0:3

 

 

"" (ڧ֧ߧ֧ۧ) - "" - (٧ѧڧݧ) - 2:1 (0:1)

 

ݧ: 0:1 C ѧާѧ (1),  1:1 C ѧߧߧ (78),  2:1 C  ѧڧߧ (81).

 

"": . ֧ݧ, ѧ, ӧ֧ڧߧӧڧ, ֧ߧ, ֧ڧߧ, ѧڧߧ, . ӧ֧ԧݧ֧, ֧ۧߧݧ, . ֧ (ѧߧߧ, 73), ѧݧ֧ (ѧݧ֧, 62), . ڧէ (ѧ, 62).

 

"" -: է֧ݧ, ѧߧѧէ, ҧ֧ ѧ, ֧ѧݧܧ, ѧާ, ڧӧ (, 71), ҧҧݧ (ҧѧ, 68), ѧէڧ, էڧ, ѧާ, ѧާѧ.

 

֧է֧اէ֧ߧڧ: էڧ (27), ѧ (56), ֧ѧݧܧ (86).

 

4 ѧӧԧ 2011. ѧէ

 

ѧէڧ: "ѧۧߧѧ". 22:00

 

ݧѧӧߧ է: ѧߧڧݧ ѧݧѧާާѧ (ѧߧէܧߧ, ӧ֧ڧ)

 

֧ӧ ާѧ: 0:4

 

 

"" (֧ݧԧڧ) - " " (ӧ֧ۧѧڧ) - 0:2 (0:1)

 

ݧ: 0:1 C . ߧۧӧݧ (5),  0:2 C ѧާ (77).

 

"": ֧ݧܧ֧ߧ, ѧߧѧէ֧ߧѧէ, ֧ߧ, է ֧, ֧ݧ֧, ݧ, է ֧֧ (էѧާ, 73), ߧߧѧ (ݧ֧ߧҧ֧ԧ, 59), ԧݧ, ڧݧڧ, ֧ܧ֧ݧӧ֧ (ѧܧѧ, 73).

 

" ": ֧ݧݧ, ֧, ֧ԧ֧, ڧ֧, . ֧ܧӧѧ, ѧߧ֧, . ݧ, ӧ֧ڧ, ڧݧҧ֧ҧѧ (ҧѧ, 59), ֧ ѧݧڧ (ѧߧ, 79), . ߧۧӧݧ (ѧާ, 65).

 

֧է֧اէ֧ߧڧ: է ֧֧ (10), ߧߧѧ (49), ӧ֧ڧ (68), է ֧ (69), ֧ (72), ֧ ѧݧڧ (78), ֧ݧܧ֧ߧ (90).

 

4 ѧӧԧ 2011. ֧֧ݧ

 

ѧէڧ: "֧ۧ". 22:00

 

ݧѧӧߧ է: ڧѧ (ݧӧѧܧڧ)

 

֧ӧ ާѧ: 1:3

 

 

"" (ݧԧѧڧ) - "" (ݧ) - 0:0 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0), ֧ߧѧݧ - 3:4

 

"" : ѧݧ֧, ѧߧѧ, ѧ֧, ܧ (ѧ, 90), ѧߧ, ӧѧߧ, ڧѧ, ѧҧѧߧ,  ߧ֧ (ѧӧ֧ߧv, 46), ҧ֧, ֧ڧ (էѧߧ, 75).

 

"": , ڧݧ, ֧ߧߧѧܧi, ѧڧݧ, ݧߧ֧, ѧڧ, . ֧ݧ֧ҧѧ, է֧ (. ٧ݧܧ, 117), . ֧ѧ, ڧѧ (. ܧѧާ, 59), ҧ (. ѧէ֧, 82).

 

֧է֧اէ֧ߧڧ: ѧߧѧ (24), ݧߧ֧ (26), ѧҧѧߧ (57), ѧ֧ (90), .ڧݧ (100), ѧڧ (107).

 

4 ѧӧԧ 2011. ڧ

 

ѧէڧ: "ѧڧݧ ֧ӧܧ". 21:30

 

ݧѧӧߧ է: ݧڧӧ֧ ѧ (ӧڧ)

 

֧ӧ ާѧ: 0:0

 

 

"" (ӧ֧ۧѧڧ) - "" (ѧݧڧ) - 1:1 (0:0)

 

ݧ: 0:1 C ѧҧݧ ߧѧݧ֧ (49),  1:1 C ֧ܧѧߧ (65).

 

"": . է , , ߧѧۧէ֧, ڧߧէ֧ݧݧ, . ߧۧӧݧ (. ֧էڧԧ֧, 77), . ѧڧ, ߧէڧ, . ѧڧ, ڧӧ֧ (֧ۧߧާѧߧ, 90), . ֧ާڧ, ֧ܧѧߧ (ѧߧԧ, 90).

 

" ": ֧ߧ, ѧߧӧѧߧ, . ߧ, ӧ, ѧݧէ٧ѧ֧ (֧ڧߧ, 46), ܧ, ڧݧڧ (֧ݧ, 78), ݧڧڧ, ѧѧߧ, ѧҧݧ ߧѧݧ֧ (ѧѧӧ, 63), ڧܧܧݧ.

 

֧է֧اէ֧ߧڧ: ѧߧӧѧߧ (46), ܧ (77), ӧ (84), ڧܧܧݧ (85).

 

4 ѧӧԧ 2011.

 

ѧէڧ: "֧ߧ ". 21:30

 

ݧѧӧߧ է: ڧѧ ڧѧߧ (٧ѧڧݧ)

 

֧ӧ ާѧ: 2:2

"" - (٧ѧڧݧ) - "" (ߧڧ ֧֧ԧӧڧߧ) - 6:0 (3:0)

 

ݧ: 1:0 C ݧѧ (18),  2:0 C ѧѧ (38),  3:0 C ݧѧ (45),  4:0 C ѧ (54),  5:0 C ѧڧݧڧ (82, ѧӧԧ),  6:0 C ѧ (86).

 

"" -: ѧۧާ, , , ڧ, . ۧߧ, ѧѧ (ѧѧ, 56), ٧ѧڧݧ֧ӧڧ (ѧ, 46), . ֧֧, ߧѧ, . ѧӧڧ֧ӧڧ, ݧѧ (اѧܧ, 46).

 

"": ѧڧ, ֧ҧ, ֧ѧէ, ѧڧݧڧ, ާѧ (ڧܧ, 59), ӧ֧ڧ, ѧܧӧڧ, ѧߧ֧ܧ, ӧѧܧ (ݧڧ, 70), ֧ݧڧ (֧ݧڧާӧڧ, 70), էڧݧӧڧ.

 

֧է֧اէ֧ߧڧ: ֧ѧէ (20), ѧߧ֧ܧ (27), ڧ (66).

 

4 ѧӧԧ 2011. ֧ݧ-ӧڧ

 

ѧէڧ: "ݧާڧݧ". 21:30

 

ݧѧӧߧ է: ݧѧ ݧ (ߧڧ, ֧ӧ֧ߧѧ ݧѧߧէڧ)

 

֧ӧ ާѧ: 2:0

 

 

"" (ѧߧڧ) - "" (ӧڧ) - 4:2 (2:0)

 

ݧ: 1:0 C ڧڧѧߧ֧ (40),  2:0 C -֧ݧ (45, ֧ߧѧݧ),  3:0 C ѧѧ (53),  4:0 C ѧѧ (55),  4:1 C ֧ۧ (71),  4:2 C ѧէاڧ (88).

 

"": ߧէ֧֧, ѧѧ (ԧԧ֧, 75), է, ѧߧէ, ڧڧѧߧ֧, . ѧާ֧ (֧է֧ڧܧ֧, 57), -֧ݧ, . ڧݧ, ֧ߧէ֧, , ڧԧ֧֧, ѧܧѧ (. , 86).

 

"": ֧ҧѧ, ֧ܧ, ѧߧ֧, ѧ֧ۧݧѧާާ֧, ӧѧ ѧڧݧ (ڧߧ, 46), ѧէ֧, ѧѧݧ-ѧѧߧ (ѧ էڧԧ֧ 61), . ڧ֧ԧݧ֧, ֧ۧ, ѧէاڧ, . ѧާާ֧֧ (ڧѧ-ѧ٧ѧߧӧ, 61).

 

֧է֧اէ֧ߧڧ: ֧ߧէ֧ (34), -֧ݧ (34), ѧѧ (54), ѧէاڧ (66), ֧է֧ڧܧ֧ (90).

 

4 ѧӧԧ 2011. ߧէҧ

 

ѧէڧ: "ߧէҧ". 21:00

 

ݧѧӧߧ է: ֧ ڧߧק֧ (֧ߧ, ֧ާѧߧڧ)

 

֧ӧ ާѧ: 0:2

 

 

"" (ӧ֧ڧ) - "" (ԧѧݧڧ) - 2:1 (1:1)

 

ݧ: 1:0 C ѧܧߧէ֧ݧ (28),  1:1 C ߧէ (40),  2:1 C ѧܧߧէ֧ݧ (87).

 

"": ݧܧӧڧ, ֧ݧ (ڧݧާ, 57), ܧڧӧ, ҧ֧, ֧ߧڧܧߧ, ѧܧߧէ֧ݧ, ڧҧۧܧ, է֧ҧ֧, ѧ (ѧܧݧ, 79), , ڧ.

 

"": ݧڧ, ߧ ڧߧ, ѧߧڧݧ, ֧, ܧݧߧڧ, էӧڧ, ѧ ֧ݧڧ, ڧ֧ݧڧ (ѧߧէ֧, 78), ݧڧ٧֧ (էԧѧ , 64), ߧէ (ݧڧӧ֧, 78), ѧ֧.

 

֧է֧اէ֧ߧڧ: ݧڧ٧֧ (15), ѧ ֧ݧڧ (45), էӧڧ (74), ڧҧۧܧ (89).

 

4 ѧӧԧ 2011. ק֧ҧ

 

ѧէڧ: "ݧݧ֧ӧ". 21:00

 

ݧѧӧߧ է: ڧڧݧ ڧާާ֧ާѧߧ (ߧ٧ڧߧԧ֧, ӧ֧ۧѧڧ)

 

֧ӧ ާѧ: 0:3

 

 

"" (ӧѧڧ) - " " (ߧԧݧڧ) - 0:1 (0:0)

 

ݧ: 0:1 C ڧݧڧ֧ӧڧ (90, ѧӧԧ).

 

"": ҧѧڧ, ڧާ, ѧݧ, ڧݧڧ֧ӧڧ, ާѧ (ܧ, 87), ֧ҧڧ (ѧڧ, 69), ܧݧ, ߧէڧ, ѧҧڧߧ, ܧӧڧ (ѧҧڧߧ, 56), ܧڧ.

 

" ": ֧ԧӧڧ, , ܧ, էԧ֧ۧ, ֧ߧߧѧߧ (, 84), ڧݧ, ݧѧ, ѧۧ, ֧ڧߧԧ, ֧. اߧ (ڧѧ, 77), ݧ֧ (, 86).

 

֧է֧اէ֧ߧڧ: ڧݧڧ֧ӧڧ (30), ߧէڧ (39), ֧ԧӧڧ (61), ѧۧ (64), ֧ߧߧѧߧ (82), ѧڧ (90), ֧ڧߧԧ (90).

 

4 ѧӧԧ 2011. ݧڧ

 

ѧէڧ: "ݧ". 21:00

 

ݧѧӧߧ է: ߧէ֧ ѧܧ (ӧѧ, ѧݧڧ)

 

֧ӧ ާѧ: 0:1

"" (ӧ֧ڧ) - "-" (٧ѧڧݧ) - 3:0 (1:0)

 

ݧ: ާѧ (10) - 1:0, ڧѧݧ֧ (82). - 1:1

 

"": ѧߧߧ, ݧԧ֧ߧ, ѧ, ߧէ֧ (֧, 86), ѧ, ѧ (ѧߧ֧, 89), ѧݧѧߧԧ, ߧէڧ, ڧߧէ֧, էާѧ, ߧߧ (ҧ֧, 90).

 

"-": . ۧӧ֧ߧԧҧ, ѧէѧ, ٧, , ѧݧӧѧ, ѧݧ, է, ӧѧܧӧڧ, . ֧ߧѧ (ѧڧ, 79), ѧڧߧܧӧڧ (ԧڧڧ֧, 76), ѧݧڧݧ ֧ӧ, 82).

 

֧է֧اէ֧ߧڧ: (12), ѧݧڧݧ (14), ѧ (36), ѧڧߧܧӧڧ (47), ѧݧ (48), ߧէ֧ (48).

 

էѧݧ֧ߧڧ: ѧݧ (69).

 

4 ѧӧԧ 2011. ֧ݧڧߧҧ

 

ѧէڧ: "ݧڧާڧ". 21:00

 

ݧѧӧߧ է: ֧ ߧ ٧ݧ (ѧݧ֧, ֧ݧԧڧ)

 

֧ӧ ާѧ: 0:1

 

 

" " (ާߧڧ) - "" (֧ާѧߧڧ) - 1:1 (0:1, 1:0, 0:0, 0:0), ֧ߧѧݧ - 4:3

 

ݧ: ާѧ (10) - 1:0, ڧѧݧ֧ (82). - 1:1

 

" ": ݧ֧ܧ, ֧֧ӧ֧ݧ, ҧѧ, ҧڧ, ާѧ (. ڧ, 46), ٧, է, , ѧѧ, ӧѧ (. ߧڧ, 82), . ѧܧӧڧ (֧, 46), ݧ-ѧӧѧ.

 

"": ֧ܧݧ, ӧ֧ܧ, ֧ (ݧڧܧӧڧ, 91), ӧ֧ߧ, ߧԧ֧, ѧާԧѧݧڧߧԧ֧, ݧѧߧܧ, . ڧ, , ӧѧߧڧ (. ѧݧڧէا, 64), էا (ݧݧѧԧ, 54).

 

֧է֧اէ֧ߧڧ: ѧާԧѧݧڧߧԧ֧ (24), ٧ (49), ӧѧ (64), ݧ֧ܧ (111), ݧѧߧܧ (114).

 

4 ѧӧԧ 2011. ֧էڧѧ

 

ѧէڧ: "ѧ-֧ѧ". 21:00

 

ݧѧӧߧ է: ާѧ ԧߧѧ (֧ߧԧڧ)

 

֧ӧ ާѧ: 1:1

 

 

 

"" (ݧӧѧܧڧ) - " " (ӧڧ) - 0:3 (0:1)

 

ݧ: 0:1 C ڧ ѧߧԧ (10),  0:2 C ݧѧ (57),  0:3 C ݧѧ (64).

 

"": .ݧ֧, ֧ (. , 66), ڧާ, ڧ, ѧݧѧҧڧܧ (ڧӧڧ, 58), ѧӧݧڧ, , . ߧ, ѧۧէڧ, . ڧէاݧѧѧ, , ڧܧ (ѧݧ֧ߧ, 76).

 

" ": ѧ, ֧ܧѧԧ, ݧާ֧, ӧ֧ԧݧ֧, ڧߧ֧֧ԧԧ֧, ڧާާ֧ (֧ݧѧߧէ֧, 74), ӧ֧ߧ, ڧߧէԧ֧, ۧԧ֧, ڧ ѧߧԧ (ߧ֧, 67), ݧѧ (ѧݧݧߧ֧, 68).

 

֧է֧اէ֧ߧڧ: ڧ (61), ڧӧڧ (73).

 

4 ѧӧԧ 2011. ֧ߧڧ

 

ѧէڧ: "֧ߧڧ". 21:00

 

ݧѧӧߧ է: ѧߧߧ֧ ѧѧڧ (ѧݧݧڧ, ߧڧ)

 

֧ӧ ާѧ: 0:1

 

 

"" (٧ڧ) - "" (ݧѧߧէڧ) - 2:0 (0:0)

 

ݧ: 1:0 C ԧ (48),  2:0 C ѧ֧ݧڧӧڧݧ (55).

 

"" : ڧ, اڧԧѧ, ѧܧҧѧӧ (֧ѧ, 66), ާѧӧڧݧ, ѧ֧ݧڧӧڧݧ, ܧѧէ٧ (. ֧ܧާѧߧڧէ٧ 62), ާݧ, էڧܧѧէ٧, ڧѧݧѧӧ, ҧ֧ڧߧ, ԧ (֧ܧӧѧէ٧, 56).

 

"" : ݧէ, ߧѧ, ߧ, ߧѧ, ߧ, ݧѧ, ڧԧէѧ (ڧէԧ֧ۧ, 77), ֧ۧܧ (ѧݧէӧڧߧ, 49), ֧, ڧߧߧҧԧѧ (էӧڧܧ, 64), ߧ.

 

֧է֧اէ֧ߧڧ: ݧѧ (35), ڧѧݧѧӧ (40), ڧߧߧҧԧѧ (44), ֧ (47), ѧ֧ݧڧӧڧݧ (53), ڧԧէѧ (53), ߧ (73), اڧԧѧ (76), էӧڧܧ (90).

 

էѧݧ֧ߧڧ: اڧԧѧ (81).

 

4 ѧӧԧ 2011. ҧڧݧڧ

 

"ѧէڧ ڧ. ڧ ѧۧѧէ٧". 21:00

 

ݧѧӧߧ է: ѧӧ֧ ڧݧ (ҧݧڧ, ݧ)

 

֧ӧ ާѧ: 4:1

 

 

"" (ݧӧѧܧڧ) - "" (ݧԧѧڧ) - 2:1 (0:1, 2:0, 0:0, 0:0), ֧ߧѧݧ - 5:4

 

ݧ: 0:1 C (11),  1:1 C ާѧ֧ (52),  2:1 C ާѧ֧ (59, ֧ߧѧݧ).

 

"" : ѧܧ, . , ѧߧ, ҧܧ, . ڧѧ (ԧݧѧ, 72; ڧڧ, 120), ѧѧ, ѧ٧ܧ, ѧѧ, ܧڧ (. ӧڧڧ, 118), ѧߧ֧ݧ, ާѧ֧

 

"": ݧڧ֧, ڧݧڧ֧ (ڧާ, 52), ݧէ֧, ڧ , ڧ, ѧէا֧, ӧ, ѧܧڧ, ӧ֧ܧ (ѧݧӧ, 69), ݧѧէ֧ߧ (ѧۧܧ, 100), .

 

֧է֧اէ֧ߧڧ: ާѧ֧ (16), ݧէ֧ (18), ܧڧ (46), ڧݧڧ֧ (50), Risp  (61), ҧܧ (65), ѧߧ (90), ѧݧӧ (101).

 

էѧݧ֧ߧڧ: ѧߧ (97), ڧ (102).

 

4 ѧӧԧ 2011. ߧѧӧ

 

"ѧէڧ ڧ. ߧߧ ѧݧѧڧߧܧԧ". 21:00

 

ݧѧӧߧ է: ֧ ֧ߧ ߧ֧ (ӧ֧ԧڧ)

 

֧ӧ ާѧ: 1:2

 

 

"" (ѧߧڧ) - "" (٧ڧ) - 2:0 (0:0)

 

ݧ: 1:0 C ԧ ߧѧߧ (75),  2:0 C ֧ (85).

 

"": ֧ݧ, ѧߧ ڧۧڧ, ֧ڧݧ, ѧߧԧѧ, ѧߧ, ӧڧݧ, ֧, ѧڧާ (. ѧާѧ, 11), ֧, ڧۧ (ѧݧާ, 73), ܧѧ (ԧ ߧѧߧ, 64).

 

"" : ѧڧѧӧڧݧ, ѧӧڧݧѧէ٧, ѧӧѧѧէ٧ (ҧߧڧ, 77), اѧѧڧէ٧, ֧ѧէ٧, . ҧ֧ݧѧէ٧, ާѧۧ, ѧڧѧէ٧, ڧܧѧҧ֧ڧէ٧ (ҧӧݧܧڧ, 56), ѧѧߧѧӧڧݧ (ҧѧݧڧ, 61), է֧ҧѧէ٧.

 

֧է֧اէ֧ߧڧ: ѧӧѧѧէ٧ (22), ֧ڧݧ (38), է֧ҧѧէ٧ (78), ҧѧݧڧ (83).

 

4 ѧӧԧ 2011. ֧ߧ

 

ѧէڧ: " ݧ է ". 21:00

 

ݧѧӧߧ է: ߧ ߧܧܧ (ڧߧݧߧէڧ)

 

֧ӧ ާѧ: 5:2

 

 

"" (ݧ) - "" (ڧ) - 0:0 (0:0)

 

"": ܧѧҧ, ֧٧ߧڧѧ, ާӧܧ, ѧӧاڧߧ, էݧ (, 46), ڧ, ѧߧ, ҧ (ҧߧڧ, 77), ѧէӧڧ (٧֧اէ֧ۧاڧ, 90), ֧ӧݧѧܧ, ҧۧ.

 

"": ѧ֧ާѧܧѧ, ߧܧ֧, ӧѧ, ߧԧ֧, ݧ, է, ا֧ۧݧѧ (ѧ, 61), ֧ݧڧӧѧ (ܧѧ, 90), (ѧԧߧ֧, 73), , .

 

֧է֧اէ֧ߧڧ: էݧ (28), ާӧܧ (31), ݧ (32), ߧԧ֧ (69), ѧߧ (82), է (88), ѧӧاڧߧ (88), (90).

 

4 ѧӧԧ 2011. ѧѧӧ

 

"ѧէڧ ڧ. ۧܧ ݧܧԧ". 21:00

 

ݧѧӧߧ է: ѧܧ ֧֧ڧ (ѧߧ, ݧӧ֧ߧڧ)

 

֧ӧ ާѧ: 1:0

 

 

"" (֧ݧڧ) - "" (ڧ) - 1:3 (1:0)

 

ݧ: 1:0 C ݧ֧ܧڧ֧ӧڧ (41),  1:1 C 䧥ڧѧ (78),  1:2 C ߧ (86),  1:3 C ѧѧէڧ (90).

 

"": ާ, ѧ֧ӧܧڧ, . ߧ֧ӧ (֧ѧߧ, 84), ٧ާ֧ߧ, ӧ֧֧ߧܧ, ѧ֧ӧڧ, ٧֧ܧ, ڧӧ (֧, 72), ֧ӧڧܧڧ, ݧ֧ܧڧ֧ӧڧ (. ݧѧߧ, 89), ѧӧ֧ۧڧ.

 

"": ѧ, է ڧݧӧ ֧է֧ۧ, ֧ѧߧ, ѧ, ٧ڧ, ֧ (ڧݧէڧڧ, 75), ڧڧ (ߧ, 46), ѧѧݧ, ڧѧ (ӧ֧ߧ, 88), ֧, ѧѧէڧ.

 

֧է֧اէ֧ߧڧ: ٧֧ܧ (23), ѧ (26), ڧѧ (27), ڧڧ (37), ѧѧէڧ (89).

 

էѧݧ֧ߧڧ: ٧֧ܧ (64).

 

4 ѧӧԧ 2011. ާ֧ݧ

 

ѧէڧ: "֧ߧѧݧߧ". 21:00

 

ݧѧӧߧ է: ߧ ӧѧ (ѧ֧, ާߧڧ)

 

֧ӧ ާѧ: 1:2

" " (ݧѧߧէڧ) - "" (ܧѧڧߧ) - 0:2 (0:2)

 

ݧ: 0:1 C ѧܧѧݧܧ (16),  0:2 C ֧ҧ֧ߧ (17).

 

" ": ݧѧ, ݧڧߧܧ (ڧݧ, 69), ֧ߧ, ڧ, ֧ѧ (ѧ֧ݧ, 69), ѧܧڧߧ֧, է, ѧۧѧ, ѧݧ, ڧҧ, ڧ (ۧ, 55).

 

"": ݧԧѧߧܧڧ, ֧ߧѧܧ, ֧ݧڧ, ѧݧݧܧ, ڧݧ, ѧܧܧ, ѧߧ֧ (ڧ֧ߧܧ, 80), ѧܧѧݧܧ (ҧ֧֧ާܧ, 46), ֧ҧ֧ߧ, ѧܧ (֧٧, 68), ڧӧ֧֧ߧܧ.

 

֧է֧اէ֧ߧڧ: ڧ (29), ѧݧݧܧ (29), ֧ߧ (39), ѧߧ֧ (61).

4 ѧӧԧ 2011. ݧѧۧԧ

 

ѧէڧ: "ԧѧߧէ". 20:45

 

ݧѧӧߧ է: ާڧ ݧ֧ܧӧڧ (ߧڧ ֧֧ԧӧڧߧ)

 

֧ӧ ާѧ: 0:0

"" (ӧ֧ԧڧ) - "" (ѧߧڧ) - 0:2 (0:1)

 

ݧ: 0:1 C էڧѧ (13),  0:2 C ֧֧ۧ (90).

 

"": ӧѧѧ֧, ҧ, ѧާѧ (֧ا֧, 69), ѧ, ߧѧէ֧ (էܧӧ֧ݧݧ, 69), ѧߧܧ, ݧ, ߧէ֧֧, ڧݧӧڧ, ѧէ֧, ֧ۧ.

 

"" : ҧݧ֧, ֧֧, . ާڧߧԧ֧ , ڧݧӧڧ, ֧, ѧҧ (. ѧڧ, 74), ߧѧ, ֧֧ۧ, ݧѧ, ѧݧӧڧ (ѧߧѧ, 65), էڧѧ (ڧݧڧ ڧ, 82).

 

֧է֧اէ֧ߧڧ: ѧݧӧڧ (23), ߧѧ (56), . ާڧߧԧ֧  (69), էܧӧ֧ݧݧ (76).

 

4 ѧӧԧ 2011. ѧާާ֧

 

ѧէڧ: "ѧ֧ߧݧڧ". 20:30

 

ݧѧӧߧ է: ѧ ߧ (ѧߧԧѧߧߧ, ֧ӧ֧ߧѧ ݧѧߧէڧ)

 

֧ӧ ާѧ: 1:2

"" (٧֧ҧѧۧէاѧ) - "" (֧ݧԧڧ) C 1:0 (0:0)

 

: ݧѧߧ, 87

 

"": ѧӧݧӧڧ, ֧ݧ, ѧէԧ, ֧էӧ֧է֧, . էѧާڧ (ݧѧߧ, 82), ާѧڧݧ, ѧէڧԧ (֧է٧ڧ, 76), ߧ, ڧ, . ѧѧ֧, ݧڧ֧.

 

"": ֧ާѧߧ, ѧߧ֧ߧܧڧ, ݧާ֧ҧѧ, ߧ, ֧ߧ֧ (֧֧ߧ, 44), էاڧէا-, ѧѧ֧ݧ, ԧݧ, ѧ ܧ֧, . ѧܧ֧ (֧ڧݧէ֧, 65), ݧ֧ާڧߧܧ (ܧѧݧ, 62).

 

֧է֧اէ֧ߧڧ: էاڧէا- (42), ڧ (45), ֧էӧ֧է֧ (48).

 

4 ѧӧԧ 2011. ѧܧ

 

"ѧէڧ ڧ. ڧܧ ѧѧާӧ". 20:00

 

ݧѧӧߧ է: ѧ ֧ӧ֧ (֧٧ڧ, ӧ֧ۧѧڧ)

 

֧ӧ ާѧ: 1:4

 

 

"" (ӧ֧ڧ) - "" (ӧ֧ԧڧ) C 1:1 (0:0)

 

ݧ: 0:1 C ݧӧ֧ѧ (49, ֧ߧѧݧ),  1:1 C ڧܧ (65).

 

"": ӧڧ, ԧ, ݧѧ֧ (ѧߧ, 61), ߧ, ӧѧ, ҧ֧ (ݧ, 46), ѧ, էާѧ, ӧ֧ߧ, ֧է, ڧݧ (ڧܧ, 46).

 

"": ڧ֧ҧѧ, ѧݧ֧, ѧԧ֧, ߧ֧֧, (ݧ, 57), ڧ (ѧ, 46), . ڧݧݧڧ, ݧӧ֧ѧ, ݧѧ, (ߧէߧ֧, 84), ݧ֧.

 

֧է֧اէ֧ߧڧ: ҧ֧ (20), ԧ (44), (45), ѧ (84).

 

4 ѧӧԧ 2011. ѧ

 

ѧէڧ: "ѧ ֧ߧ". 20:00

 

ݧѧӧߧ է: ѧէ֧ ѧ֧֧ (֧ڧ)

 

֧ӧ ާѧ: 0:4

 

 

"" (ѧ٧ѧѧ) - "" (ڧ) 1:1 (0:0, 1:1, 0:0). ֧ߧѧݧ - 2:4

 

ݧ: 0:1 - ڧܧާѧ֧ (55), 1:1 -  اڧݧѧ (75).

 

"": ֧ۧߧܧ, ާѧܧ, ֧ߧاڧѧڧ֧, ڧާ, ֧ާ֧ߧ (ѧէݧ, 61), ڧݧڧ, ѧۧݧݧڧ, ԧӧڧߧ֧ߧܧ, ѧݧ֧ڧ, ѧߧ, اڧݧѧ.

 

"": ާڧ, ߧѧߧ (ڧԧݧѧ֧, 105+2), ѧܧ, ڧԧ֧, ѧ֧, ѧҧݧ, ҧݧ (էڧ֧, 45. ѧ֧, 81), ߧ, ڧܧާѧ֧, ѧߧڧݧ ֧ܧ, ѧڧܧѧ֧.

 

֧է֧اէ֧ߧڧ: ߧѧߧ (15). ֧ާ֧ߧ (54). ѧҧݧ (61). ڧާ (67). ѧڧܧѧ֧ (70). اڧݧѧ (104).

 

էѧݧ֧ߧڧ: ڧާ (69).

 

4 ѧӧԧ 2011. ܧҧ

 

ѧէڧ: "֧ߧѧݧߧ". 20:00

 

ݧѧӧߧ է: ѧۧާ ӧѧߧ (ݧ)

 

֧ӧ ާѧ: 1:1

"" (ӧѧڧ) - "" (ާߧڧ) C 1:2 (1:2)

 

ݧ: 0:1 C ߧݧ֧ܧ (7),  1:1 C ݧҧѧ (14),  1:2 C ߧߧ (26).

 

"": ܧݧ֧, ݧѧ, ݧѧӧڧߧ, ܧѧݧڧ, Aganovic, ѧѧڧ, ڧާ֧, ߧ, ݧҧѧ (֧ӧ֧ܧ, 65), ԧڧߧ֧ (, 46), ѧ֧ (ԧ֧, 90).

 

"" : ѧݧԧѧէ֧ѧ, ߧ, , ܧѧݧѧѧܧ, ߧߧ, ا, , . ڧѧҧѧ, ڧܧݧѧ (ܧէ, 89), ߧݧ֧ܧ, ݧ֧ܧ (ѧѧܧ, 64).

 

֧է֧اէ֧ߧڧ: ݧ֧ܧ (13), ߧ (25), ڧܧݧѧ (49), ߧߧ (53), ا (72), ѧ֧ (88), ܧէ (90).

 

4 ѧӧԧ 2011. ѧѧاէڧ

 

ѧէڧ: "ڧߧѧާ". 19:00

 

ݧѧӧߧ է: ѧݧѧ֧ (ݧӧѧܧڧ)

 

֧ӧ ާѧ: 2:2

 

 

" " (֧ڧ) - (ڧ) C 2:2 (0:1)

 

ݧ: 0:1 C ڧ (43),  1:1 C ֧٧ߧڧ֧ (52, ֧ߧѧݧ),  2:1 C ԧѧߧݧ (74),  2:2 C էѧܧӧڧ (76, ֧ߧѧݧ).

 

" ": ڧݧݧ֧, ڧ֧ݧ, ֧٧ߧڧ֧, ڧ֧ݧ, ڧ, է֧ݧ, ݧܧ, ԧѧߧݧ, ߧڧ֧, ѧ֧ (ѧҧܧ, 64), ݧڧ (ѧާ, 46).

 

: ڧ, ڧ, ݧ֧, ֧ѧ ݧ, ֧ާ֧ڧ, ӧѧ ڧۧ, ߧѧݧ (ܧ֧ݧڧڧ, 66), ڧߧ֧ (ڧާ֧, 83), ݧѧߧ, ڧߧԧݧ (ާ֧, 60), էѧܧӧڧ.

 

֧է֧اէ֧ߧڧ: ڧ (44), ڧ֧ݧ (66), ڧ֧ݧ (67), ާ֧ (73).

 

էѧݧ֧ߧڧ: ڧ (82).

 

4 ѧӧԧ 2011. ݧ֧ݧѧ

 

ѧէڧ: "֧ܧ". 19:00

 

ݧѧӧߧ է: ֧֧ ѧާ֧ (ѧߧڧ)

 

֧ӧ ާѧ: 0:3