- / SPORT.RU. ѧ٧ӧѧߧ ֧֧ߧէ֧ߧ ߧ ڧ ݧ֧ԧ ҧݧڧ ڧܧ ڧԧѧ 2012 ԧէ, - ҧѧ֧ Al-Arabiya.

է֧ܧ ߧާڧߧѧߧ ӧݧ: ֧ӧڧߧ ("֧ߧѧ", ҧߧѧ -ա䧪ӧѧ), ڧէ ԧҧ ("ѧߧѧ ֧ߧ", ҧߧѧ -ա䧪ӧѧ), ا ҧ ڧܧ֧ ("֧ݧ", ҧߧѧ ڧԧ֧ڧ), ֧-ާ֧ڧ ҧѧާ֧ߧ ("֧ߧ-֧", ҧߧѧ ѧҧߧ), ("ѧߧ֧֧ ڧ", ҧߧѧ -ա䧪ӧѧ), ߧ֧ ֧ݧѧߧէ ("ߧ֧ݧ", ҧߧѧ ѧܧܧ), ݧ֧ܧѧߧէ ߧ ("ѧ֧ݧߧ", ҧߧѧ ѧާ֧ߧ), ߧէ ۧ ("ѧ֧ݧ", ҧߧѧ ѧߧ), ѧߧԧ (ҧߧѧ ѧާҧڧ), ֧ާҧ ("ܧѧ", ҧߧѧ ֧ߧ֧ԧѧݧ).

֧֧ާߧڧ ߧѧԧѧاէ֧ߧڧ ڧ 20 է֧ܧѧҧ ݧڧ ѧߧ C ܧܧ.