§°§І§¦§Ў§Ї§Ґ§Ў-§Ї§°§Ј§°§і§ґ§Є / SPORT.RU. §Ї§С§Щ§У§С§Я§н §б§в§Ц§д§Ц§Я§Х§Ц§Я§д§н §Я§С §д§Ъ§д§е§Э §Э§е§й§к§Ц§Ф§а §ж§е§д§Т§а§Э§Ъ§г§д§С §Ў§ж§в§Ъ§Ь§Ъ §б§а §Ъ§д§а§Ф§С§Ю 2012 §Ф§а§Х§С, - §г§а§а§Т§л§С§Ц§д Al-Arabiya.

§Ј §Х§Ц§г§с§д§Ь§е §Я§а§Ю§Ъ§Я§С§Я§д§а§У §У§а§к§Э§Ъ: §Ё§Ц§в§У§Ъ§Я§о§а ("§Ў§в§г§Ц§Я§С§Э", §г§Т§а§в§Я§С§с §¬§а§д-§ХЎд§Є§У§е§С§в§С), §Ґ§Ъ§Х§о§Ц §Ґ§в§а§Ф§Т§С ("§є§С§Я§з§С§Ы §є§Ц§Я§о§з§е§С", §г§Т§а§в§Я§С§с §¬§а§д-§ХЎд§Є§У§е§С§в§С), §Ґ§Ш§а§Я §°§Т§Ъ §®§Ъ§Ь§Ц§Э ("§№§Ц§Э§г§Ъ", §г§Т§а§в§Я§С§с §Ї§Ъ§Ф§Ц§в§Ъ§Ъ), §±§о§Ц§в-§ї§Ю§Ц§в§Ъ§Ь §°§Т§С§Ю§Ц§с§Я§Ф ("§і§Ц§Я§д-§ї§д§о§Ц§Я", §г§Т§а§в§Я§С§с §¤§С§Т§а§Я§С), §Б§с §ґ§е§в§Ц ("§®§С§Я§й§Ц§г§д§Ц§в §і§Ъ§д§Ъ", §г§Т§а§в§Я§С§с §¬§а§д-§ХЎд§Є§У§е§С§в§С), §А§Я§Ц§г §ў§Ц§Э§о§з§С§Я§Х§С ("§®§а§Я§б§Ц§Э§о§Ц", §г§Т§а§в§Я§С§с §®§С§в§а§Ь§Ь§а), §Ў§Э§Ц§Ь§г§С§Я§Х§в §і§а§Я§Ф ("§ў§С§в§г§Ц§Э§а§Я§С", §г§Т§а§в§Я§С§с §¬§С§Ю§Ц§в§е§Я§С), §Ў§Я§Х§в§Ц §Ў§Ы§р ("§®§С§в§г§Ц§Э§о", §г§Т§а§в§Я§С§с §¤§С§Я§н), §¬§С§д§а§Я§Ф§а (§г§Т§а§в§Я§С§с §©§С§Ю§Т§Ъ§Ъ), §Ґ§Ц§Ю§Т§С §ў§С ("§Ї§о§р§Ь§С§г§Э", §г§Т§а§в§Я§С§с §і§Ц§Я§Ц§Ф§С§Э§С).

§ё§Ц§в§Ц§Ю§а§Я§Ъ§с §Я§С§Ф§в§С§Ш§Х§Ц§Я§Ъ§с §г§а§г§д§а§Ъ§д§г§с 20 §Х§Ц§Ь§С§Т§в§с §У §г§д§а§Э§Ъ§и§Ц §¤§С§Я§н ЁC §Ў§Ь§Ь§в§Ц.