- / SPORT.RU. ֧ԧէߧ ֧ӧ ާѧ ԧӧԧ ѧ ѧѧݧڧާڧۧܧڧ ڧԧ ߧէߧ ڧ ҧݧ 77 ܧѧާߧ ѧ ܧѧާߧ ߧ ѧӧڧݧ ܧާѧߧէ ԧ֧ߧڧߧ, ٧ѧҧڧ ӧ ֧ߧڧܧ ӧ֧ާ ާ֧.

ѧާߧڧ, ߧѧ ҧߧѧ ӧݧ֧ ֧֧ҧߧ ڧ٧֧ ֧ܧڧߧܧڧ ڧԧ 2008 ԧէ, ڧ ڧߧѧݧ ܧѧڧߧ..

ѧѧݧڧާڧۧܧڧ ڧԧ-2012

ߧէ (֧ݧڧܧҧڧѧߧڧ)

ڧ ԧ֧ߧڧߧ 8:0

ݧ: ݧڧԧڧ, 9, 49. ӧѧߧѧէ٧, 21, 30. ѧާߧ, 35. ӧѧ֧, 38, 58. ѧڧߧ, 54.

ݧ֧էڧ ֧էڧߧ ҧߧѧ ڧ ӧ֧է֧ 3 ֧ߧҧ ڧ ҧߧ ݧݧѧߧէڧ.