- / SPORT.RU. ֧ާڧߧѧ ѧߧڧ ҧݧ. ڧԧ 1. 4- .

 

(ڧ) - (ߧ֧ݧ)

27 ѧӧԧ 2011. ڧ.

ѧէڧ: "֧ݧѧ". 23:00

է: ߧߧ (֧ܧݧڧ)

 

(֧ߧ) - (ѧ)

28 ѧӧԧ 2011. ֧ߧ.

ѧէڧ: " ݧ է ". 19:00

է: ڧݧڧ ѧݧڧ (ڧ)

 

(ߧҧ֧ݧ) - - (֧-֧)

28 ѧӧԧ 2011. ߧҧ֧ݧ.

ѧէڧ: "ߧѧݧ". 19:00

է: ѧݧާ֧ ѧ֧ݧ

 

(ݧ٧) - (ѧڧ)

28 ѧӧԧ 2011. ݧ٧.

ѧէڧ: "ߧڧڧѧ". 19:00

է: ڧߧ֧ݧ ѧ֧է (ѧߧ)

 

(ڧݧݧ) - (ѧ֧ݧ)

28 ѧӧԧ 2011. ڧݧݧ.

ѧէڧ: "ڧݧݧ ֧ݧ". 23:00

է: ݧ֧ާѧ ֧ (ݧڧߧ)

 

(ѧݧѧߧ֧) - (է) C 1:2 (1:0)

ݧ: ֧ӧ (27) - 1:0,  . ѧ (81) - 1:1,  է֧ (90) - 1:2.

: ֧ߧߧ֧, ߧ, ߧԧ, ڧ֧, ܧ, ѧ (ѧ, 87), . ѧߧ֧, ֧ӧ (ѧާѧ, 87), . ާڧ (ѧէڧ, 70), ѧߧڧ, اݧ.

: ѧѧ, ѧߧ, ݧѧߧ, ڧѧߧ, ֧ާݧڧߧѧ, (է֧, 64), ֧ ѧݧѧݧݧ (ڧѧҧѧ, 64), ѧ, ݧѧڧ, ڧ-֧ݧ֧ (. ѧ, 76), ԧ֧ާ.

֧է֧اէ֧ߧڧ: ֧ާݧڧߧѧ (50), . ѧߧ֧ (58), ݧѧڧ (79), ڧѧҧѧ (84), اݧ (90).

27 ѧӧԧ 2011. ѧݧѧߧ֧.

ѧէڧ: "ѧ է ߧ". 21:00

է: ӧ ڧڧڧۧ (ѧڧ)

 

(ڧ) - (֧) C 0:0 (0:0)

: ڧߧ, ݧ֧, ڧӧ֧ݧݧ, ֧ۧڧߧӧڧ, ߧ, ֧ڧ֧ (ڧѧܧڧ, 81), ҧڧݧ (ߧڧ, 87), ڧԧѧ, ѧߧܧ (ߧѧݧӧ֧, 64), ݧߧԧ, ߧ.

: ݧѧߧ, ֧ҧڧߧ, . ݧڧҧѧݧ, ֧ߧڧݧ֧, ֧, ا, ݧާ, ֧ѧާ, (ӧݧ, 70), ѧ, ֧ ѧѧ (, 90).

֧է֧اէ֧ߧڧ: ֧ (23), ֧ߧڧݧ֧ (68), ֧ҧڧߧ (86).

27 ѧӧԧ 2011. ڧ.

ѧէڧ: "ߧڧڧѧ ֧". 21:00

է: ѧܧѧݧ ڧݧ֧ (ڧݧߧ֧ )

 

() - (ѧߧ) - 2:1 (0:1)

ݧ: ѧܧѧ (10) - 0:1,  ӧާҧ (78) - 1:1,  ߧߧ-ѧܧ (90) - 2:1 .

: էѧ, ѧߧԧ, ֧էڧߧ (ѧܧ, 56), ڧۧ, ѧ֧ܧ, ѧէ (, 64), ާѧ, (ڧѧާҧѧݧ, 80), ӧާҧ, ݧڧѧէ֧, ߧߧ-ѧܧ.

: ֧ԧڧߧ, ֧֧, ߧէ ڧ, , . ڧѧܧڧ, .ѧ, ѧէا, ѧѧҧ, ڧ٧, ѧܧѧ, ܧѧߧا (ݧ, 70).

֧է֧اէ֧ߧڧ: ާѧ (41), ѧէا (42), ڧ٧ (77), ѧ֧ܧ (81), (90).

27 ѧӧԧ 2011. .

ѧէڧ: " ݧݧ֧ߧާ - ѧ". 21:00

է: ֧ҧѧ ֧ѧ (֧ߧ-֧)

 

(ߧ-ݧ-֧) - (ڧا) C 0:1 (0:0)

: ӧڧѧݧ (68) - 0:1.

: ߧէ֧֧, ѧާҧ, ا ا֧էا, ߧԧݧ, (ڧ֧, 74), ݧ֧, , ֧, ӧ, ֧ݧڧ (֧ڧԧ, 60), ѧԧҧ (ާѧէ, 66).

: ֧ۧߧ, ѧާҧ, ݧݧ, ѧ, ѧ֧ۧ, ݧѧާ, ѧߧܧѧ, ֧ѧ, ߧ (ѧߧէѧߧ, 84), ֧ҧ֧ (ߧ, 57), ڧݧ (ӧڧѧݧ, 57).

֧է֧اէ֧ߧڧ: ݧ֧ (47), ݧѧާ (52), ߧ (90), (90).

27 ѧӧԧ 2011. ߧ-ݧ-֧.

ѧէڧ: "ѧ է ". 21:00

է: ֧ߧ ڧݧ

 

(֧) - () C 4:1 (1:0)

ݧ: ѧߧ (34) - 1:0,  ѧ (75) - 2:0,  ѧ (80) - 3:0,  ݧѧ (83) - 3:1, ݧ ѧݧݧ֧ (90) -  4:1.

: ֧, . ݧڧҧѧݧ, ݧ, ֧, էڧߧԧ, էܧ, ѧߧ, ڧ, ѧ, ѧѧ (ߧ, 27), ݧڧ֧ (ݧ ѧݧݧ֧, 86).

: , ڧڧߧ, ڧѧ (֧էاѧߧ, 74), ݧѧ, ߧէ, ѧӧѧݧݧ (ݧѧ, 59), ѧާާѧڧѧߧ, ѧ (ڧҧ֧, 59), ֧ѧ, ֧اا,  ܧ.

֧է֧اէ֧ߧڧ: ڧڧߧ (37), ڧѧ (50), ߧէ (54), ѧӧѧݧݧ (55), ڧ (85).

27 ѧӧԧ 2011. ֧.

ѧէڧ: "ҧҧ-֧ѧ". 21:00

է: էէ ܧܧ (ާ֧)